home | Sản phẩm | Dự án đã thực hiện
Tàu hàng 82,000DWT

Mô tả

Kích thước
Chiều dài

229 m

Chiều rộng

32.25 m

Chiều cao

20.20 m

Cơ quan đăng kiểm

KR

Công suất hầm hàng

96,000 ㎥

Tốc độ

14.5 knot

Máy chính

Hyundai-B&W 6S60MC-C8-TII

 
01 Mỹ Giang, Ninh Phước , Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
ĐT / (0258) 3622 101   FAX / (0258) 3622 089  
Copyright © 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.