71869  2
LỄ CẮT THÉP TÀU S099 – RAY CAR CARRIER, ISRAEL
Vào lúc 10 giờ sáng ngày 30/10/2015, tại xưởng cắt thép, công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin đã tổ chức buổi lễ cắt thép cho tàu hàng mang số hiệu S09...
CẢI THIỆN PHƯƠNG TIỆN ĐƯA ĐÓN CNV [2015-07-23]
LỄ ĐẶT TÊN TÀU DẦU S418 [2015-07-23]
KHEN THƯỞNG CHO CON ĐOÀN VIÊN ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI HỌC SINH GIỎI 2015 [2015-06-26]
LỄ HẠ THỦY TÀU S405 [2015-06-05]
ĐẢNG BỘ HVS KHÓA V – NHIỆM KỲ 2015-2020 [2015-06-05]
 
01 MY GIANG, NINH PHUOC, NINH HOA, KHANH HOA, VIETNAM
TEL: (058) 3622 101   FAX: (058) 3622 089 
 
copyright ⓒ 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.
Thông báo
phát hành
hóa đơn