44229  4
CẢI THIỆN PHƯƠNG TIỆN ĐƯA ĐÓN CNV
CẢI THIỆN PHƯƠNG TIỆN ĐƯA ĐÓN CÔNG NHÂN VIÊN (CNV) Trong thời gian qua, do tuyến đường Nha Trang – Diên Khánh đến công ty HVS cách quãng đường khá xa, việc đi...
LỄ ĐẶT TÊN TÀU DẦU S418 [2015-07-23]
KHEN THƯỞNG CHO CON ĐOÀN VIÊN ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI HỌC SINH GIỎI 2015 [2015-06-26]
LỄ HẠ THỦY TÀU S405 [2015-06-05]
ĐẢNG BỘ HVS KHÓA V – NHIỆM KỲ 2015-2020 [2015-06-05]
CÔNG ĐOÀN HVS HỖ TRỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 [2015-06-05]
 
01 MY GIANG, NINH PHUOC, NINH HOA, KHANH HOA, VIETNAM
TEL: (058) 3622 101   FAX: (058) 3622 089 
 
copyright ⓒ 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.
Thông báo
phát hành
hóa đơn