13093  4
LỄ ĐẶT KY CHO TÀU DẦU 49.000 TẤN VÀ TÀU HÀNG 63,000 TẤN
Sáng ngày 07/04/2014, tại ụ khô số 2, nhà máy Hyundai-Vinashin đã tổ chức buổi lễ đặt ky cho tàu dầu mang số hiệu S401, trọng tải 49.000 tấn cho chủ tàu Wilmar....
LỄ HẠ THỦY TÀU DẦU 49.000 TẤN VÀ HAI TÀU HÀNG 37.000 TẤN  [2014-04-23]
LỄ HẠ THỦY TÀU DẦU 50.000 TẤN - SỐ VỎ S406 [2014-02-14]
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG [2014-02-13]
LỄ HẠ THỦY TÀU DẦU 50.000 TẤN SỐ VỎ S408 [2014-01-06]
LỄ CẮT THÉP TÀU DẦU 49.000 TẤN SỐ VỎ S402 [2014-01-06]
 
01 MY GIANG, NINH PHUOC, NINH HOA, KHANH HOA, VIETNAM
TEL: (058) 3622 101   FAX: (058) 3622 089 
 
copyright ⓒ 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.
Thông báo
phát hành
hóa đơn