56576  3
LỄ ĐẶT TÊN TÀU MANG SỐ HIỆU S429, S430 VÀ S431
Sáng ngày 19/10/2017, lễ đặt tên ba chiếc tàu dầu trọng tải 75.000 tấn mang số vỏ S429, S430 và S431 đã được tổ chức long trọng tại HVS với sự tham gia của ...
LỄ ?ẶT TÊN & BÀN GIAO TÀU S435 & S436 (13/6/2017) [2017-06-22]
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN [2017-04-13]
Lễ đặt tên & bàn giao tàu S427 (28.02.2017) [2017-03-02]
LỄ ĐẶT TÊN & BÀN GIAO TÀU S417 (10.08.2016) [2016-08-16]
GẶP MẶT ĐẦU NĂM MỚI TẾT BÍNH THÂN - 2016 [2016-03-02]
 
01 MY GIANG, NINH PHUOC, NINH HOA, KHANH HOA, VIETNAM
TEL: (0258) 3622 101   FAX: (0258) 3622 089 
 
copyright ⓒ 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.
Thông báo
phát hành
hóa đơn