1527  2
Thông báo về việc lưu hành và sử dụng con dấu mới của công ty
Lễ Đặt Tên Cho Hai Tàu Dầu Trọng Tải 50.000 Tấn [2014-06-10]
LỄ ĐẶT TÊN CHO TÀU DẦU 50.000 TẤN - SỐ VỎ S406 [2014-06-10]
LỄ ĐẶT KY CHO TÀU DẦU 49.000 TẤN VÀ TÀU HÀNG 63,000 TẤN [2014-04-23]
LỄ HẠ THỦY TÀU DẦU 49.000 TẤN VÀ HAI TÀU HÀNG 37.000 TẤN [2014-04-23]
LỄ HẠ THỦY TÀU DẦU 50.000 TẤN - SỐ VỎ S406 [2014-02-14]
 
01 MY GIANG, NINH PHUOC, NINH HOA, KHANH HOA, VIETNAM
TEL: (058) 3622 101   FAX: (058) 3622 089 
 
copyright ⓒ 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.
Thông báo
phát hành
hóa đơn