1241  2
GẶP MẶT ĐẦU NĂM MỚI TẾT BÍNH THÂN - 2016
Sáng 15-2, ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm và làm việc tại HVS. Sau khi nghe Ban Giám Đốc báo c...
LỄ CẮT THÉP TÀU S099 – RAY CAR CARRIER, ISRAEL [2015-11-04]
CẢI THIỆN PHƯƠNG TIỆN ĐƯA ĐÓN CNV [2015-07-23]
LỄ ĐẶT TÊN TÀU DẦU S418 [2015-07-23]
KHEN THƯỞNG CHO CON ĐOÀN VIÊN ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI HỌC SINH GIỎI 2015 [2015-06-26]
LỄ HẠ THỦY TÀU S405 [2015-06-05]
 
01 MY GIANG, NINH PHUOC, NINH HOA, KHANH HOA, VIETNAM
TEL: (058) 3622 101   FAX: (058) 3622 089 
 
copyright ⓒ 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.
Thông báo
phát hành
hóa đơn