8481  4
LỄ ĐẶT TÊN & BÀN GIAO TÀU S417 (10.08.2016)
Sáng 10/08/2016, nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin đã long trọng tổ chức lễ đặt tên cho tàu dầu trọng tải 50.000 tấn mang số vỏ S417 của chủ tàu Central Mare. Bu...
GẶP MẶT ĐẦU NĂM MỚI TẾT BÍNH THÂN - 2016 [2016-03-02]
LỄ CẮT THÉP TÀU S099 – RAY CAR CARRIER, ISRAEL [2015-11-04]
CẢI THIỆN PHƯƠNG TIỆN ĐƯA ĐÓN CNV [2015-07-23]
LỄ ĐẶT TÊN TÀU DẦU S418 [2015-07-23]
KHEN THƯỞNG CHO CON ĐOÀN VIÊN ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI HỌC SINH GIỎI 2015 [2015-06-26]
 
01 MY GIANG, NINH PHUOC, NINH HOA, KHANH HOA, VIETNAM
TEL: (058) 3622 101   FAX: (058) 3622 089 
 
copyright ⓒ 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.
Thông báo
phát hành
hóa đơn