6165  147
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S465
Trưa 1/11/2019, Nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin đã long trọng tổ chức lễ Đặt tên tàu dầu trọng tải 50.000 tấn mang số hiệu S465 của chủ tàu DSD. Buổi lễ có...
HVS VÀ HÀNH TRÌNH ĐẾN CON TÀU THỨ 100 [2019-07-04]
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S452 (May 8, 2019) [2019-05-08]
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S446 [2018-12-10]
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S445, S433 VÀ S434 [2018-10-03]
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S432 [2018-07-11]
 
01 MY GIANG, NINH PHUOC, NINH HOA, KHANH HOA, VIETNAM
TEL: (0258) 3622 101   FAX: (0258) 3622 089 
 
Copyright ⓒ 2006 - 2011 Hyundai Vietnam Shipbuilding Co., Ltd. All rights rerserved.
ThĂ´ng bĂ¡o
phĂ¡t hĂ nh
hĂ³a Ä‘Æ¡n