51856  3
LỄ ?ẶT TÊN & BÀN GIAO TÀU S435 & S436 (13/6/2017)
Sáng 13/06/2017, nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin đã long trọng tổ chức lễ ký bàn giao và đặt tên cho hai tàu dầu trọng tải 50.000 tấn mang số vỏ S435 và S436. Bu...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN [2017-04-13]
Lễ đặt tên & bàn giao tàu S427 (28.02.2017) [2017-03-02]
LỄ ĐẶT TÊN & BÀN GIAO TÀU S417 (10.08.2016) [2016-08-16]
GẶP MẶT ĐẦU NĂM MỚI TẾT BÍNH THÂN - 2016 [2016-03-02]
LỄ CẮT THÉP TÀU S099 – RAY CAR CARRIER, ISRAEL [2015-11-04]
 
01 MY GIANG, NINH PHUOC, NINH HOA, KHANH HOA, VIETNAM
TEL: (0258) 3622 101   FAX: (0258) 3622 089 
 
copyright ⓒ 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.
Thông báo
phát hành
hóa đơn