trang chủ | thiết bị | ụ khô & cầu cảng
Ụ khô
Tải trọng
Kích thước(m)
Cẩu
No.1 80,000DWT 260 x 45 x 13 250 tons x 2
30 tons x 1
No.2 400,000DWT 380 x 65 x 13 350 tons x 1
150 tons x 1
80 tons x 1
30 tons x 1
 

01 Mỹ Giang, Ninh Phước , Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
ĐT / (0258) 3622 101   FAX / (0258) 3622 089  
Copyright © 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.