1244  147
LỄ CHÀO MỪNG NĂM MỚI VÀ PHÁT ĐỘNG THỰC HIỆN AN TOÀN NĂM 2018
Sáng ngày 2/1/2018, Công ty đã long trọng tổ chức “Lễ chào mừng năm mới và phát động thực hiện an toàn năm 2018”. Tại buổi lễ, Tổng giám đốc Go Jin Young...
LỄ ĐẶT TÊN TÀU MANG SỐ HIỆU S429, S430 VÀ S431 [2017-11-13]
LỄ ?ẶT TÊN & BÀN GIAO TÀU S435 & S436 (13/6/2017) [2017-06-22]
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN [2017-04-13]
Lễ đặt tên & bàn giao tàu S427 (28.02.2017) [2017-03-02]
LỄ ĐẶT TÊN & BÀN GIAO TÀU S417 (10.08.2016) [2016-08-16]
 
01 MY GIANG, NINH PHUOC, NINH HOA, KHANH HOA, VIETNAM
TEL: (0258) 3622 101   FAX: (0258) 3622 089 
 
copyright ⓒ 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.
ThĂ´ng bĂ¡o
phĂ¡t hĂ nh
hĂ³a Ä‘Æ¡n